Sosyal Medya

BLOG

KALİTE NEDİR?

 

Kalite teriminin sözlük anlamı “nitelik, üstün nitelikli” şeklindedir. Kalite teriminin üretim veya hizmet sektöründeki anlamı ise, “bir mal veya hizmetin müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme durumudur.” Şeklindedir.

Kalite birimi neler yapar?

 

Kalite birimleri üretim ve hizmet sektörlerinde farklılık gösterir.

Hizmet Sektöründe Kalite Birimi

Hizmet sektöründe yer alan kalite biriminin işi sadece dokümantasyon üzerindedir. Kalite birimi, sistemin kurulacağı standarda uygun olarak dokümantasyonun hazırlanması, uygulanmasının sağlanması, güncelliğinin takibinin yapılması, değişikliklerin yapılması ve sisteme adaptasyonunun sağlanması, iptallerin gerçekleştirilmesi gibi dokümantasyona yönelik işlemleri gerçekleştirir.

Üretim Sektöründe Kalite Birimi

Üretim sektöründe kalite birimi ikiye ayrılır: Kalite Kontrol ve Kalite Güvence…

Kalite Güvence kısmı hizmet sektöründe yapılan uygulamanın tamamını içerir.