Sosyal Medya

 

VİZYON

FONKSİYONEL Eğitim olarak, yetişkin eğitimleri alanında, 5 yıl içerisinde önde gelen eğitim kuruluşları arasında yer almayı hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşmak için benimsediğimiz yol; eğitimlerimizi, bilinenden farklı olarak uygulama ağırlıklı, ezberden çok yorumlama yeteneğinin kazanımı ve öğrenme odaklı, etik değerleri ön planda tutarak gerçekleştirmektir.

 

MİSYON

FONKSİYONEL Eğitim; değişen dünyadan gelişen bireylerin varolması, hedeflerine değer katması, değişimi ve gelişimi yönetebilmeleri, iş hayatında hep pozitife yönelik gelişmelere dikkat çekmektir.