Sosyal Medya

FONKSİYONEL Eğitim Üst Yönetimi olarak; 

Eğitmenlerimizin performansını üst düzeyde tutmayı,

Eğitime katılanlara, uzman eğitmen profillerimizle güven vermeyi,

Oluşturulan dürüstlük, iyi uygulama ve eğitim kalitesi ile faaliyet göstermeyi,

Eğitimleri sağlanması ve yönetilmesi için kurulan yönetim sisteminin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Eğitmenlerimizin gelişimini belli bir standart çerçevesinde sağlamayı,

Eğitim faaliyetleri ile ilgili politika, amaç/hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için tüm organizasyonu desteklemeyi ve teşvik etmeyi taahhüt ederiz.