Sosyal Medya

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Tahribatsız Muayene Yöntemleri Eğitimleri konusunda çalışmalar yaptı. Aynı süreçte Gazi üniversitesi Matalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü' nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Şu an Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde doktora öğrenimine ve aynı zamanda Kalite Sistemleri üzerine çalışmaya devam etmektedir. 

 

FONKSİYONEL Eğitim' de verdiği eğitimler; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Sistemi; TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Sistemi; TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi; Ulusal Yeterlilikler: 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği; 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği vb.; İç Tetkikçi.