Sosyal Medya

TS EN ISO/IEC ISO 17021-1

TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 STANDARDI NEDİR?

 

Bu standart; yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartları içerir.

 

ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirilmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar - Bölüm 1: Şartlar standardı revize edilerek 15.06.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlanan standartta genel iyileştirmeler yapılması ve belgelendirme kuruluşları için ilave şartlar (risk analizi, operasyonel kontrol vb.) içermesinin yanı sıra özellikle gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin uygulanmasında bazı değişiklikler bulunmaktadır. Yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarının 14.06.2017 tarihine kadar ISO/IEC 17021-1:2015'e göre geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

 Kalite sistem belgelendirmesi yapan bir üçüncü taraf kuruluşun kalite sistem değerlendirmesi konusunda yeterli ve güvenilir olarak tanınması için yerine getireceği genel şartları esas alan TS ISO/IEC 17021 Sistem Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu eğitimi amaçlanmaktadır. Belgelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ve kalite ve çevre yönetim sistemi gibi sistem belgelendirme prensipleri düzenlenmektedir.

 

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların kalite bilinci, risk yönetimi, işletme plan ve startejileriyle alakalı sistemsel yaklaşımlarda bulunma, datalarını analiz etme konusunda sürekli gelişim sağlamaları için denetçilik ve bilgilendirme eğitimleri sunmaktadır.

 

ISO 17021-1:2015 BİLGİLENDİRME VE GEÇİŞ EĞİTİMİ NEDİR?

 

Bu standart; yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartları içerir.

 

ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirilmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar - Bölüm 1: Şartlar standardı revize edilerek 15.06.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlanan standartta genel iyileştirmeler yapılması ve belgelendirme kuruluşları için ilave şartlar (risk analizi, operasyonel kontrol vb.) içermesinin yanı sıra özellikle gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin uygulanmasında bazı değişiklikler bulunmaktadır. Yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarının 14.06.2017 tarihine kadar ISO/IEC 17021-1:2015'e göre geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

ISO 17021-1 gereklilikleri anlaşılır,

Etkin risk yönetimi sağlanır,

ISO 17021-1 gerekliliklerine yönelik planlama ve uygulama ve herhangi bir düzeltici eylemin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla standart gerekliliklerine yönelik yönetim sistemi uygunluğunu rapor etmek için gereken beceri ve bilgilere sahip olunur,

Yasal şartlara uyum sağlanır,

Krizlerin sonrasında kritik fonksiyonların devamını destekler,

Firma prestiji artar.

 

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, 17021-1 prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu

doğrultuda oluşturan öğrenciler.

 

 

KURS İÇERİĞİ

Tanımlar

Prensipler

Genel Şartlar

Yapısal Şartlar

Kaynak Şartları

Bilgi Şartları

Proses Şartları

Belgelendirme Kuruluşları için Yönetim Sistemi Şartları

 

SÜRE

1 gün

 

 

TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 İÇ TETKİK EĞİTİMİ NEDİR?

TS EN ISO/IEC 17021-1 İç Tetkik Eğitimi; 17021-1 standardının temel gereksinimleri ile bir önceki versiyondan farklılıkları anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalar, tetkik simülasyonları, grup çalışmaları, test ve tartışmalardan oluşan bir program vardır.

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

ISO 17021-1 gereklilikleri anlaşılır,

Etkin risk yönetimi sağlanır,

ISO 17021-1 gerekliliklerine yönelik planlama ve uygulama ve herhangi bir düzeltici eylemin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla standart gerekliliklerine yönelik yönetim sistemi uygunluğunu rapor etmek için gereken beceri ve bilgilere sahip olunur,

Yasal şartlara uyum sağlanır,

Krizlerin sonrasında kritik fonksiyonların devamını destekler,

Firma prestiji artar.

 

 

 

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, 17021-1 prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu

doğrultuda oluşturan öğrenciler.

 

KURS İÇERİĞİ

Tanımlar

Prensipler

Genel Şartlar

Yapısal Şartlar

Kaynak Şartları

Bilgi Şartları

Proses Şartları

Belgelendirme Kuruluşları için Yönetim Sistemi Şartları

Tetkik prensipleri (workshop)

Tetkik programının yönetilmesi (workshop)

Tetkikin gerçekleştirilmesi (simülasyon)

 

 

SÜRE

2 gün