Sosyal Medya

TS EN ISO/IEC 17024 STANDART EGITIMI

TS EN ISO/IEC 17024:2012 STANDARDI NEDİR?

 

Çağımızda, sanayi sektöründe yapılan çalışmalarda ve günlük hayatımızda alınan hizmetlerin güvenirliği açısından, mesleklerinde kalifiye edilmiş ve yetkilendirilmiş personel kullanılması ihtiyacı hızla artmaktadır. Çalışan/ çalıştırılan personelin uluslararası tanınabilirliği olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarınca sertifikalandırılması önem arz etmektedir.

 

Uluslararası akreditasyon sistemine bakıldığına Personel Belgelendirmesi yapan kuruluş sayısının ve belgelendirilen personel sayısının her gün artmakta olduğu görülmektedir.

TS ISO/IEC 17024:2012 Standardı personel belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken kuralları belirleyen standarttır. Ülkemizde personel belgelendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların bu standarda uygun olarak yapılanması ve faaliyetlerini düzenlemesi gerekmektedir.

Bu standart, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından personel belgelendirme alanında verilen akreditasyona esas teşkil etmektedir.

 

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile sistem tanımlamaları, standart yapısı ve tüm standart gereklilikleri ile tetkik kuralları ve tetkik gerçekleştirme yöntemlerini ülkemizdeki yaygın uygulama örnekleri ile birlikte anlatacaktır.

 

 

ISO 17024:2012 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ NEDİR?

 

Uluslararası akreditasyon sistemine bakıldığına Personel Belgelendirmesi yapan kuruluş sayısının ve belgelendirilen personel sayısının her gün artmakta olduğu görülmektedir.

TS ISO/IEC 17024:2012 Standardı personel belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken kuralları belirleyen standarttır. Ülkemizde personel belgelendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların bu standarda uygun olarak yapılanması ve faaliyetlerini düzenlemesi gerekmektedir.

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 

ISO 17024 gereklilikleri anlaşılır,

Etkin risk yönetimi sağlanır,

ISO 17024 gerekliliklerine yönelik planlama ve uygulama ve herhangi bir düzeltici eylemin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla standart gerekliliklerine yönelik yönetim sistemi uygunluğunu rapor etmek için gereken beceri ve bilgilere sahip olunur,

Yasal şartlara uyum sağlanır,

Krizlerin sonrasında kritik fonksiyonların devamını destekler,

Firma prestiji artar.

 

 

KİMLER KATILMALI?

 

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, 17024 prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu

doğrultuda oluşturan öğrenciler, üst yönetim üyeleri,

personel belgelendirme müdürleri, iç tetkik görevlileri.

 

KURS İÇERİĞİ

 

Tanımlar

Prensipler

Genel Şartlar

Yapısal Şartlar

Kaynak Şartları

Bilgi Şartları

Proses Şartları

Belgelendirme Programları

Belgelendirme Prosesi Şartları

Yönetim Sistemi Şartları

 

 

SÜRE

1 gün

 

 

 

TS EN ISO/IEC 17024:2012 İÇ TETKİK EĞİTİMİ NEDİR?

 

TS EN ISO/IEC 17024:2012 İç Tetkik Eğitimi; personel belgelendirme akreditasyon standardının temel gereksinimleri anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalar, tetkik simülasyonları, grup çalışmaları, test ve tartışmalardan oluşan bir program vardır.

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

 

ISO 17024 gereklilikleri anlaşılır,

Etkin risk yönetimi sağlanır,

ISO 17024 gerekliliklerine yönelik planlama ve uygulama ve herhangi bir düzeltici eylemin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla standart gerekliliklerine yönelik yönetim sistemi uygunluğunu rapor etmek için gereken beceri ve bilgilere sahip olunur,

Yasal şartlara uyum sağlanır,

Krizlerin sonrasında kritik fonksiyonların devamını destekler,

Firma prestiji artar.

  

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, 17024 prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler, üst yönetim üyeleri, personel belgelendirme müdürleri, iç tetkik görevlileri.

 

KURS İÇERİĞİ

 

Tanımlar

Prensipler

Genel Şartlar

Yapısal Şartlar

Kaynak Şartları

Bilgi Şartları

Proses Şartları

Belgelendirme Programları

Belgelendirme Prosesi Şartları

Yönetim Sistemi Şartları

Tetkik prensipleri (workshop)

Tetkik programının yönetilmesi (workshop)

Tetkikin gerçekleştirilmesi (simülasyon)

 

 

SÜRE

2 gün