Sosyal Medya

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz dünyasında globalleşme ile birlikte bilgi, iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu toplumlar ve kuruluşlar artan rekabet ile ekonomik bir yarışa girmiştir. Var olabilmek için beklentilerini karşılayan ve sürekli gelişen bir yapı kurmak gerekmektedir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen TS EN ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi standardının uygulanmasıyla olacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi uyandıran ve belgesi verilen standartlardan biri haline gelmiştir. Firmaların ve çalışanların, kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek için 9001 standardı ve tetkik yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma gereği kaçınılmazdır.


FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?Planlama ve strateji geliştirme imkanı sağlar.

Rekabet için avantajlar oluşur.

Kalite bilinci gelişir.

Maliyetleri düşer, sürekli gelişim sağlanır.

İletişimin sınırları genişler.

Kurumsal risk yönetimine geçilir.

Yasalara uyum konusunda farkındalık artar.

Çalışma motivasyonunu arttırır.


KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, KYS prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler, Firmalarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulayanlar.KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler 

Kuruluşun bağlamı

Kapsam belirleme 

Proses yaklaşımı ve PUKO döngüsü 

Liderlik

Politika oluşturma 

Görev tanımı dokümanı 

Planlama

Risk analizi 

Kaynaklar

Yeterlilik 

İletişim

Dokümante edilmiş bilgi

Operasyon 

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Veri analizi 

İç tetkik 

Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme


SÜRE

2 gün