Sosyal Medya

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Endüstrileşen dünyada, üretim ve hizmet sağlamak için enerji vazgeçilmez bir öge olmuştur. Kuruluşlar, enerji etkinliğini içeren performanslarını yükseltmek, sistematik yaklaşım yoluyla sera gazı emisyonu ve çevresel etkileri azaltmak, kaynak erişilebilirliği ve yenilenebilir enerji konusunda farkındalık yaratmak, enerji yönetimi politikası uygulamak, sistemlerini sosyal sorumluluk ve çevresel yönetim sistemlerine entegre edebilmek ve sürekli geliştirmek için ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi kurmaktadırlar.

İlgili sistem enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kuruluşlar tarafından uygulanabilir. Enerjinin tedariki, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullanımının raporlanması ve enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin dizaynı ve geliştirilmesi gibi konuları işaret eder.

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların enerji profili oluşturmaları, enerji performans göstergelerini analiz edip yöneterek sürekli gelişim sağlamaları için denetçilik ve bilgilendirme eğitimleri sunmaktadır.

 

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ NEDİR?

 

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi; ISO 50001:2011 şartlarına uygun olarak enerjinin tedariki, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullanımının raporlanması ve enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin dizaynı ve geliştirilmesi konularını sınıf anlatımları, uygulamalar, tetkik simülasyonları, grup çalışmaları, test ve tartışmalardan oluşan bir program ile katılımcılara sunar.

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların enerji profili oluşturmaları, enerji performans göstergelerini analiz edip yöneterek sürekli gelişim sağlamaları konusunda firmaların çözüm ortağıdır.

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Kaynakların korunması, enerji verimliliği bilinci gelişir.

Denetim sistematiği gelişir.

Diğer yönetim sistemleriyle entegre edilerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlanır.

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, Enerji Yönetim Sistemi prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler, 

Firmalarında ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistem uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler,

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler (ISO 50001)

Kuruluşun bağlamı ne demek?

Yönetimin sorumluluğunu yeniden gözden geçirelim

Yeterlilik-bir görev tanımı oluşturalım (uygulama)

Firma politikasını belirleyelim (sınıf uygulaması)

Hedef planımızı yapalım (sınıf uygulaması)

Enerji profili (sınıf uygulaması)

Enerji performans göstergeleri nedir? (sınıf uygulaması)

Sektöre göre uyulması gereken yasal gereklilikler nelerdir (uygulama)

Dokümantasyonumuzu kuralım (sınıf uygulaması)

Operasyonda kontrol etmemiz gereken parametreler

(uygulama)

İletişim ama nasıl?

Bir uygunsuzluk meydana geldiğinde.. (uygulama)

İç tetkik (Simülasyon)

Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

 

SÜRE

1 gün 

 

 

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi İÇ DENETÇİLİK EĞİTİMİ NEDİR?

 

ISO 50001:2011 İç Tetkikçi Eğitimi; ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2011 şartlarına uygun olarak etkin enerji yönetim sistemi (EnYS) iç tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri sağlar. ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklanır ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik süreci anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalar, tetkik simülasyonları, grup çalışmaları, test ve tartışmalardan oluşan bir program vardır.

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların enerji profili oluşturmaları, enerji performans göstergelerini analiz edip yöneterek sürekli gelişim sağlamaları için denetçilik ve bilgilendirme eğitimleri sunmaktadır.

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Kaynakların korunması, enerji verimliliği bilinci gelişir.

Denetim sistematiği gelişir.

Diğer yönetim sistemleriyle entegre edilerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlanır.

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, Enerji Yönetim Sistemi prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler, 

Firmalarında ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistem uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler,

İkinci taraf denetimlerinde görev almak isteyenler.

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler (ISO 50001&19011)

Kuruluşun bağlamı ne demek?

Yönetimin sorumluluğunu yeniden gözden geçirelim

Yeterlilik-bir görev tanımı oluşturalım (uygulama)

Firma politikasını belirleyelim (sınıf uygulaması)

Hedef planımızı yapalım (sınıf uygulaması)

Enerji profili (sınıf uygulaması)

Enerji performans göstergeleri nedir? (sınıf uygulaması)

Sektöre göre uyulması gereken yasal gereklilikler nelerdir (uygulama)

Dokümantasyonumuzu kuralım (sınıf uygulaması)

Operasyonda kontrol etmemiz gereken parametreler (uygualama) 

İletişim ama nasıl?

Bir uygunsuzluk meydana geldiğinde.. (uygulama)

İç tetkik (Simülasyon)

Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

Tetkik prensipleri (uygulama)

Tetkik programının yönetilmesi (uygulama)

Tetkikin gerçekleştirilmesi (simülasyon)

 

 

SÜRE

2 gün