Sosyal Medya

ISO 45001:2018 BİLGİLENDİRME VE GEÇİŞ EĞİTİMİ

 

ISO 45001:2018 BİLGİLENDİRME VE GEÇİŞ EĞİTİMİ

NEDİR?

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, her yıl 2.2 milyon çalışan iş kazası veya meslek hastalığından dolayı ölmektedir.

OHSAS 18001; organizasyon yapısı, sorumluluklar, tatbikatlar, risk değerlendirme, iletişim, dokümantasyon gibi birçok konuyu içermektedir. Ancak, her ne kadar İSG konusunda birçok konuyu içinde barındırsa da, OHSAS 18001 bir ISO standardı değildir. ISO, 2013 yılında iş sağlığı ve güvenliği standardı olan 45001’i hazırlamak için komite kurmuştur. Son taslak 2018 yılında yayınlanmıştır.

İngiltere Sağlık ve Güvenlik Dairesi tarafından 2007 yılında yapılan Delphi çalışması; sağlık ve güvenliğin, üretimin ve rekabetin ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği ve başarının temelinin iyi liderlik, eğitimli işgücü ve şeffaf, güvenilir bir çalışma ortamı olduğu sonucunu ortaya koymuştur. ISO 45001’in son taslağı, üst yönetimi İSG Yönetim Sistemine daha fazla dahil edeceğini ve İSG yönetiminde liderlik konusunun daha güçlü bir biçimde ele alınacağını ve entegresinin çok daha kolay olacağını ortaya koymuştur.

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların etkin risk analizi oluşturmaları, acil durumları planlayarak en az hasar ile atlatmaları, iş sağlığı ve güvenliğini yöneterek yasalara uyum ve sürekli gelişmeyi hedefleyen sistem kurmaları için denetçilik ve bilgilendirme eğitimleri sunmaktadır.

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratılır.

Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artar.

Yasalara uyum konusunda farkındalık artar.

Meslek hastalıkları önlenir, iş kazaları azalır.

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, İSGYS prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu

doğrultuda oluşturan öğrenciler,

Firmalarında OHSAS 18001:2007 Yönetim Sistem

uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler, İkinci ve üçüncü taraf denetimlerinde görev almak isteyenler.

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler (ISO 45001:2018)

Kuruluşun bağlamı

Kapsam belirleme (uygulama)

Politika (workshop)

Risk analizi (uygulama)

Yasal şartlar

Hedef planı (uygulama)

Kaynaklar

Yeterlilik

İletişim

Acil durum (acil durum planı ve tatbikatı uygulama)

Takip, ölçme, analiz ve değerlendirme (kaza veri analizi uygulama)

Belgelendirilmiş bilginin kontrolü (uygulama)

Uygunsuzluklar

İç tetkik (Simülasyon)

Yönetimin gözden geçirmesi

 

 

SÜRE

1 gün