Sosyal Medya

ISO 31000 RİSK YÖNETİMİ

 

ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ

Firmaların çoğu faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler.

Bu süreç boyunca firmalar, faaliyetlerindeki değişimleri planlar, kontrol eder, paydaşları ile iletişim kurar, riski izler ve gözden geçirir. Standart, bu sistematik ve mantıksal süreci ayrıntısıyla açıklar. Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu standart risk yönetimini etkin kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi kurar. Kuruluşların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini tavsiye eder.

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların risk yönetimi, işletme plan ve startejileriyle alakalı sistemsel yaklaşımlarda bulunma, datalarını analiz etme konusunda sürekli gelişim sağlamaları için denetçilik ve bilgilendirme eğitimleri sunmaktadır.

 

 

ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ NEDİR?

ISO 31000:2018 RY Bilgilendirme Eğitimi;  kuruluşların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesine yardım eder.

 

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Fırsat ve tehditlerin analizini sağlar.

Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur.

Zaman tasarrufu sağlar.

Kaynak israfını önler.

Proaktif yönetimi teşvik eder.

Operasyon etkinliği sağlar.

Risk yönetimi ile güvenlik açıkları giderilir.

Yasal şartlara uyum sağlanır.

Firma prestiji artar.

 

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, RYS prosesleri hakkında

bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu doğrultuda

oluşturan öğrenciler,

Firmalarında ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistem

uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler,

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler (ISO 31000)

Taahhüt, kapsam, politika oluşturuyoruz (uygulama)

Görev tanımı ve süreçler (sınıf uygulaması)

Kaynaklar

İletişim

Risk analizi nasıl gerçekleştirilir? (sınıf uygulaması)

İzleme ve gözden geçirme

Test

 

SÜRE

1 gün