Sosyal Medya

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 Bu standardı, gıda güvenliği tehlikelerini bütün gıda zinciri boyunca etkin bir şekilde kontrol altına alıp tüketici için tarladan çatala güvenli gıda üretmek isteyen  ve gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bütün kuruluşlar (yem üreticileri, gıda üreticileri, perakende satış yerleri, depolama ve sevkiyat kuruluşları, hazır yemek firmaları, restoranlar, gıda katkı maddesi üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, paketleme firmaları vs.) uygulayabilir.

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, günümüzde çok çeşitli ülkeler tarafından uygulanmakta ve HACCP standardının yerini almaktadır. Firmaların ve çalışanların, güvenli gıda üretmek, HACCP planı yapmak, tehlike analizleri oluşturmak, ön gereksinim programlarını yönetmek ve sürekli geliştirmek için 22000 standardı ve tetkik yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma gereği kaçınılmazdır.

 

-ISO 22000:2005 GGYS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

NEDİR?

Gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bütün kuruluşlar, gıda güvenliği tehlikelerini bütün gıda zinciri boyunca etkin bir şekilde kontrol altına alıp tüketici için tarladan çatala güvenli gıda üretmek istemektedirler.  Bu durum ancak etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurularak sağlanabilir.

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Tarladan çatala güvenli gıda üretilir, sürekli gelişim sağlanır.

Güvenli gıda bilinci gelişir, yasalara uyum konusunda farkındalık artar.

HACCP planlaması ve tehlike analizi ile riskler etkinyönetilir.

Marka değerini arttırır.

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, GGYS prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu

doğrultuda oluşturan öğrenciler,

Firmalarında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim

Sistemi uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler,

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler

Dokümantasyon şartları (uygulama)

Yönetimin sorumluluğu (gıda güvenliği ekibi acil durum vakası uygulama)

Kaynak yönetimi

Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme (HACCP planı, OÖGP, ÖGP, tehlike analizleri uygulama)

Doğrulama, geçerli kılma 

İyileştirme 

Test

 

SÜRE

1 gün

 

 

ISO 22000:2005 GGYS İÇ DENETÇİLİK EĞİTİMİ NEDİR?

Gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bütün kuruluşlar, gıda güvenliği tehlikelerini bütün gıda zinciri boyunca etkin bir şekilde kontrol altına alıp tüketici için tarladan çatala güvenli gıda üretmek istemektedirler.  Bu durum ancak etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurularak sağlanabilir.

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Tarladan çatala güvenli gıda üretilir, sürekli gelişim sağlanır.

Güvenli gıda bilinci gelişir, yasalara uyum konusunda

farkındalık artar.

HACCP planlaması ve tehlike analizi ile riskler etkin yönetilir.

Marka değerini arttırır.

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, GGYS prosesleri

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu

doğrultuda oluşturan öğrenciler,

Firmalarında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim

Sistemi uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler,

İkinci taraf denetimlerinde görev almak isteyenler.

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler (ISO 22000&19011)

Dokümantasyon şartları (uygulama)

Yönetimin sorumluluğu (gıda güvenliği ekibi acil durum vakası uygulama)

Kaynak yönetimi

Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme (HACCP planı, OÖGP, ÖGP, tehlike analizleri uygulama)

Doğrulama, geçerli kılma

İyileştirme

Tetkik prensipleri (uygulama)

Tetkik programının yönetilmesi (uygulama)

Tetkikin gerçekleştirilmesi (simülasyon)

Sınav

 

SÜRE

2 gün