Sosyal Medya

ISO 14001:2015 TEMEL EĞİTİM

 

Günümüzde kuruluşlar, çevre performanslarını arttıracak stratejiler geliştirmekte ve çevreyle ilgili faaliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Bu faaliyetlerin yeterli olabilmesi için yapısal ve yönetsel bir çevre yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluş çalışanlarının kaynak tüketimi, etki boyut analizi, yasal şartlara uyum, atık yönetimini sürekli gelişerek ve kontrol altında uygulamaları için ISO 14001:2015 standardına hakim olmaları bir gereklilik halini almıştır.

 

FİRMALARA KATKILARI NELERDİR?

Kaynakların korunması, atık yönetimi ile çevre bilinci gelişir.

Maliyetleri düşer, sürekli gelişim sağlanır.

Kurumsal risk yönetimine geçilir.

Yasalara uyum, yaşam döngüsü konusunda farkındalık artar.

Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır.

 

KİMLER KATILMALI?

Yönetim temsilcileri, danışmanlar, ÇYS prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler, Firmalarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi uygulayanlar, iç denetim gerçekleştirenler,

 

KURS İÇERİĞİ

Kapsam ve terimler (ISO 14001&19011)

Kuruluşun bağlamı

Kapsam belirleme (uygulama)

Proses yaklaşımı ve PUKO döngüsü (uygulama)

Liderlik

Politika oluşturma (uygulama)

Görev tanımı dokümanı (uygulama)

Planlama

Etki boyut analizi (uygulama)

Doğal kaynak tüketimi

Yeterlilik (Farkındalık uygulama)

İletişim

Dokümante edilmiş bilgi (uygulama)

Operasyon (acil durum planı uygulama)

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

İç tetkik (Simülasyon)

Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

Test

 

SÜRE

2 gün