Sosyal Medya

EN 3834

EN 3834 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

 

Kaynak; endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye kadar geniş bir yelpazede ürünler imal edilmektedir. Kaynak, imalatın maliyeti ve nihai ürün kalitesi üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir.

ISO 3834-2 standardı, kaynaklı imalat yapan üreticiler için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

ISO 3834-2 standardı, yalnızca kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgili olup; temel kuralları gerek işletmede gerekse yerinde yapılan kaynaklı imalat için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için rehberlik sağlamaktadır. Standart, imalatçıların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için bir temel olarak kullanılmaktadır.

 

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile sektörün ihtiyacı olan teknik ve yasal bilgiyi, üretim ve montaj uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususları katılımcılara EN 3834 BİLGİLENDİRME eğitimleri ile sunmaktadır.

 

 

FİRMALARA VE ÇALIŞANLARA KATKILARI NELERDİR?

 

Yasal şartlara uyum

Bilgi ve becerileri geliştirmek

Rekabet gücünü arttırmak

İnovasyon

 

 

 

KİMLER KATILMALI?

Kalite yönetim sistemi, tasarım, imalat ve kontrol alanında çalışanlar.

 

 

KURS İÇERİĞİ

ISO 3834 ‘ün genel yapısı,

Kaynak yöntem testleri ve kaynakçı testlerine ait standart, kriter ve yeterlilikler,

Tasarım aşamasında dikkate alınacak kriterler,

Tedarikçilerde aranılan özellikler,

Satın alma emirleri,

Sorumluluklar ve nitelikler (kaynak süpervizörü ve kaynak mühendisleri, girdi kontrol, ara kontrol, son kontrol),

Malzemelerin girdi kontrolü, kodlama ve izlenebilirlik,

Yapılan ve yapılacak olan kaynaklarda gerekli olan kalite şartlarının belirleyen kalite ve muayene planları (kontrol tip ve sıklıkları, sorumlular, ölçü aletleri vb.),

İmalat aşamasında izlenebilirlik,

Kaynak dolgu malzemelerinin kullanımı, kontrolü ve saklanması,

Ölçü aletlerinin kontrolü ve izlenebilirliği,

Olabilecek uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin raporlanması,

Düzeltici ve önleyici faaliyetler,

Final kontrol,

Çalışma koşullarının belirlenmesi,

İş güvenliği şartlarının belirlenmesi,

 

 

SÜRE

1 gün