Sosyal Medya

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Yetişkin eğitimi prensiplerinin (androgoji) uygulandığı eğitim sürecinde bu alanda tecrübe kazanmak isteyen tüm profesyoneller için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Etkili sunum teknikleri ve eğitici özellikleri uygulama ağırlıklı olarak sunulmaktadır.

Fonksiyonel Eğitim, tecrübeli kadrosu ve uygulamalı eğitimleri ile firmaların ve bireylerin ekip yönetimi ile alakalı sistemsel yaklaşımlarda bulunma, davranışları yönetme konusunda sürekli gelişimleri için bilgilendirme eğitimleri sunmaktadır.

 

 

FİRMALARA VE ÇALIŞANLARA KATKILARI

 

NELERDİR?

 

Takım ruhu,

Sonuç odaklı yaşamak,

Stresi yönetebilmek,

Pozitif enerjiyi kullanabilmek,

Planlı çalışma yollarını öğrenmek.

 

 

 

KİMLER KATILMALI?

Eğitmenler,

Kamu personeli,

Özel sektör çalışanları,

Yöneticiler,

İnsan kaynakları çalışanları.

 

 

KURS İÇERİĞİ

 

       EĞİTİM VE EĞİTMENLİK İLE İLGİLİ TEMEL

       KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI

Eğitim ve eğitmenlik ile ilgili temel kavramlara açıklık getirme amaçlanmaktadır. Terimler, eğitim, öğrenme, geçici davranışlar, doğuştan gelen davranışlar, öğretim, sürekli öğrenme, eğitmen, sunum, katılımcı, eğitim programı, ihtiyaç analizi, eğitimde ölçme-değerlendirme, tam öğrenme modeli, iş birliğine dayalı öğrenme modeli, Gardner’ in Çoklu Zeka Kuramı, yapısalcılık, Carroll’ un Öğrenme Modeli, Galsser’ in öğrenme modeli, Gagne’ nin öğrenme modeli, Slavin’ in öğrenme modeli, probleme dayalı öğrenme modeli, proje tabanlı öğrenme modeli, beyin temelli öğrenme modeli, anlamlı öğrenme modeli, bireyselleştirilmiş öğretim modeli, Kolb’ un öğrenme modeli, Gregorc öğrenme stilleri, Basamaklı öğretim programı, aktif öğrenme modeli, yaşam boyu öğrenme, programlı öğretim modeli, kuantum öğrenme modeli, kavramsal değişim modeli vb.

 

 

EĞİTMEN ÖZELLİK VE GÖREVLERİ

Eğiticinin sahip olması gereken kişisel özellikler ile görevlerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Eğitmen özellikleri anlatıldıktan sonra, katılımcılara kısa sunumlar hazırlattırılarak, eğitmen özelliklerini uygulamalı olarak görmeleri için uygulama yaptırılır.

 

 

ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Bilişsel kuramlara dayalı öğretim yöntemlerini anlatmayı amaçlamaktadır. Anlatma yöntemi, soru-cevap yöntemi, problem çözme yöntemi, rol oynama yöntemi, tartışma yöntemi, örnek olay incelemesi, proje yönetimi, beyin fırtınası yöntemi.

Bilişsel kuramlara ek olarak son zamanlarda talep gören Nöro Linguistik Programlama yönteminden de kısaca bahsedilebilir. NLP’ nin tanımı, NLP’ nin kazandırdıkları vb.

Öğrenme yöntemlerinden en çok tercih edilen anlatma, soru-cevap, rol oynama, örnek olay incelemesi gibi yöntemler için uygulama yaptırılır.

 

 

EĞİTİM UYGULAMASI

Eğitim uygulanmasının nasıl olması ile ilgili yöntemleri anlatmayı amaçlamaktadır. Açılış, eğitim konusuna ilgi duyulmasını sağlama (ihtiyaç oluşturma), eğitim ile ilgili teorik bilginin aktarılması, eğitim ile ilgili uygulama yapılması, eğitim ile ilgili özet, kapanış, eğitim devam etmesi durumunda konuların birbirine bağlanması ile ilgili yöntem.

Eğitim konu örnekleri oluşturularak, katılımcılara konular dağıtılıp, örnek uygulama yaptırılır.

 

 

SUNUM

Eğitimlerde sunum kullanılması durumunda, sunumun planlanması ve katılımcılar karşısında sunumun yapılması ile ilgili bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır. Slayt hazırlama, sahnede duruş, göz teması, beden dili kullanımı vb.

Katılımcılara sunum hazırlattırılıp, sahne uygulaması yaptırılır. Eğitmen burada katılımcılara sunumları ile ilgili geri dönüş verir.

 

 

İLETİŞİM

Eğitimlerde etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan iletişimin nasıl sağlanacağını anlatmayı amaçlamaktadır.

Eğitim esnasında yaşananlarla ilgili iletişime örnek verilir.

 

 

DİNLEME

Eğitmenler ile katılımcılar arasında iletişimin kurulması, eğitimin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için dinleme yöntemlerine ilişkin bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Son zamanlarda eğitim uygulamalarında fasilitasyonun önemi üzerinde durulmaktadır. İyi bir fasilitasyonun yapılabilmesi için eğitmenin katılımcıya doğru soru sorarak sorunun cevabını iyi dinlemesi önemli olduğu için bu modül eklenebilir.

Fasilitasyon anlatılması durumunda, fasilitasyon uygulamaları yapılır.

 

 

 

OLUMSUZ DURUMLARDA EĞİTİMİN YÖNETİLMESİ

Eğitim anında olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınması durumunda eğitim ortamının yönetilmesi için yöntemleri anlatmayı amaçlamaktadır. Eğitimde her şeye karşı olan katılımcının olması veya verilen bir bilginin katılımcıların tecrübe veya daha önce edindikleri bilgilere ters düşmesi gibi durumlarda eğitimin etkinliğinin sürdürülmesi ve diğer katılımcıların etkilenmemesi için eğitmenin uygulayabileceği yöntemlerin açıklanması.

Yaşanılabilecek bir örnek olayla, uygulama yapılır.

 

  

SÜRE

2 gün