TS EN ISO/IEC 17021

TS EN ISO/IEC 17021 Uygunluk Değerlendirmesi-Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar

Bir kuruluşun; çevre yönetim sistemi, kalite yönetim sistemi veya bilgi güvenliği yönetim sistemi gibi bir yönetim sistemi belgesine sahip olması; o kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin ilgili yönlerinin yönetimine yönelik, politikası ve ilgili yönetim sistemleri standartlarına uygun, bir sistem uygulamakta olduğunun güvencesini vermesinin bir yoludur.

Standart, yönetim sistemlerinin bütün tiplerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşların, yeterliliği, tutarlılığı ile tarafsızlığı için prensip ve şartları kapsamaktadır. 

Yönetim sistemlerinin belgelendirmesi, üçüncü taraf uygunluk değerlendirme faaliyeti olup, bu faaliyeti yerine getiren kuruluşlar da dolayısıyla üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarıdır.

TS EN ISO/IEC 17021 standardı, “Uygunluk Değerlendirmesi-Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar” genel başlığı altında aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Bölüm 1: Şartlar

- Bölüm 2: Çevre Yönetim Sistemlerinin Tetkiki ve Belgelendirmesi için Yeterlilik Şartları 

- Bölüm 3: Kalite Yönetim Sistemlerinin Tetkiki ve Belgelendirilmesi için Yeterlilik Şartları 

- Bölüm 4: Olay Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemlerinin Tetkiki ve Belgelendirilmesi için Yeterlilik Şartları 

- Bölüm 5: Varlık Yönetim Sistemlerinin Tetkiki ve Belgelendirilmesi için Yeterlilik Şartları 

- Bölüm 6: İş Sürekliliği Yönetim Sistemlerinin Tetkiki ve Belgelendirilmesi için Yeterlilik Şartları 

- Bölüm 7: Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkiki ve Belgelendirilmesi için Yeterlilik Şartları 

- Bölüm 10: İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi için Yeterlilik Gereksinimleri


Paylaş: