PERformANS  DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Kuruluş; izlenmesi ve ölçülmesi gerekenleri, izleme-ölçme-analiz ve değerlendirme için yöntemleri ve periyotlarını belirlemelidir.

Performans değerlendirme için;

 

- Müşteri memnuniyeti analiz ve değerlendirmesi,

- İç tetkik,

- Yönetimin gözden geçirmesi,

 

 

proseslerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Paylaş: