LİDERLİK

 

LİDERLİK

Kuruluş yönetimi, kalite yönetim sistemi için liderlik etmeli ve taahhüdü bulunmalıdır. Taahhüt ile; 

 Kalite yönetim sisteminin etkinliği için,

Kalite politikası, amaçlarının stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olmasını güvence altına alınması,

Kalite yönetim sistemi ile iş proseslerinin entegrasyonunu sağlanması,

Proses yaklaşımı ve risk tabanlı düşünce kullanımının sağlanması,

Gerekli kaynakların sağlanması,

Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin öneminin anlaşılması,

Kalite yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaştığından emin olunması,

Personelin desteklenmesi ve personel katılımının sağlanması,

Gelişimin teşvik edilmesi,

Sorumluluk alanlarında yer alan diğer yönetim personellerinin liderliklerini göstermesi için desteklenmesini 

Sağlamalı ve sorumluluk almalıdır.

 

 

 


Paylaş: