Kalite nedir?


Kalite, tanımlanmış şartlara uygunluktur. Tanımlanmış şartlar ise; ulusal veya uluslararası standartlar, birincil veya ikincil mevzuatlar, şartname ve spesifikasyon içerisinde yer almaktadır. Tanımlanmış şartlar yerine getirildiğinde “kalite” meydana gelir. Kaliteli ürün üretmek, kalite hizmet sunmak için kabul edilmiş standartlara uygun olarak faaliyet göstermek esastır. Tanımlanmış şartlar, üretilecek ürün/sunulacak hizmet yelpazesine göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin; yapı malzemeleri üretimi için tanımlanmış şartlar ISO 1090 standardında yer alırken; içme suyu üretimi için tanımlanmış şartlar TS 9130 standardında yer alır.

Her alanda olduğu gibi “kalite” li ürün/hizmet sunabilmek, tanımlanmış şartların yerine getirilmesi için gereklilikler hakkında bilgi edinmek, hedeflere ulaşmak ve istenilen başarıyı elde etmek için “eğitim” şartı yer almaktadır.

Kalite yönetim sisteminin en temel uluslararası standardı olan ISO 9001’ de de eğitim sürekli gelişim için zorunlu tutulmaktadır.

“Kalite” yi sağlamak için, alınabilecek en temel eğitimler;

ISO 9001:2015 Temel ve Uygulamalı Eğitimleri

ISO 14001:2015 Temel ve Uygulamalı Eğitimleri

ISO 45001:2017 Temel ve Uygulamalı Eğitimleri

 

Yarın ki yeni bilgimiz: HEDEFLER…

 

Birazda hedeflerden bahsedelim:

Hedefler,  kalite yönetim sisteminin olmazsa olmaz parçalarındandır. Kaliteli ürün/hizmet sağlamak için öncelikle hem yönetimsel hem de operasyonel hedeflerin belirlenmesi esastır.

 


Paylaş: