HEDEFLER...

 

Hedef, tanımlanmış şartlara uygunluğu sağlarken ulaşılması gereken amaçlardır. Yönetim sistemi açısından baktığımızda; sistemin birincil amacı kalite sisteminin etkin etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme ile kalite yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmaktır. Böylelikle, her yönetim sisteminin birincil amacının gerçekleştirilmesi için öncelikle hedefler belirlenmelidir. Hedefler, yönetim ile birlikte tüm çalışanlara da duyurulması esastır.

Hedeflerin tüm kuruluşta bilinmesinin amacı; hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların etkinliğinin sağlanmasıdır.

Hedeflere ulaşmak, hedeflerin belirlenmesi kadar önemlidir. Bu sebeple, hedeflerde önemli olan “gerçekçi” ve “ulaşılabilir” hedefleri belirlemektir. Hedefler belirlenirken, hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve sorumlu kişilerin de belirleniyor olması gerekmektedir.

Hedefler, yönetim sisteminin gelişimine de katkı da bulunur. Her hedef, yanında fırsatlar da getirir. Bu fırsatları göz önünde bulundurmak yönetim sisteminin başarısını artırmakla birlikte, gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.

 


Paylaş: