DESTEK

DESTEK

Kuruluş, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sistemin sürekli iyileştirilmesi için;

- Gerekli kaynakları belirlemeli,

- Kalite yönetim sistemi performansının devamlılığının sağlanması için belirlenmiş pozisyonlara ait yetkinlik ve yeterlilikleri tanımlamalı; 

- Farkındalığı ve iletişimi sağlamalı;

 

Kalite yönetim sistemi için gerekli olan dokümante edilmiş bilgiyi oluşturmalı, güncellemeli ve kontrolünü sağlamalıdır.

 


Paylaş: