ÇALIŞANLARIN KATILIMI

 

“Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri” nden birisi olan çalışanların (personellerin/insanların) katılımı…

Çalışanların katılımı, kalite yönetim sistemi için önemlidir. Peki neden?

“Hedefler” konusunda bahsettiğimiz gibi “sistemin birincil amacı kalite sisteminin etkin etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme ile kalite yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmaktır.” Önemli olmasındaki ilk sebep: Kalite yönetim sisteminin birincil amacını gerçekleştirmek!

Aslında bakarsak, kalite yönetim sisteminin amacını gerçekleştirdiğimizde her şey tamamlanmış olur. Bunun için, tüm çalışanlar ile birlikte kalite yönetim sisteminde belirlenen prosesler ve sorumluluklara göre uygulamaların yapılıp, kayıtlarının tutulması yeterlidir. Her ne kadar çalışanlar bu durumu zaman kaybı olarak görse de, geniş pencereden baktığımızda kalite yönetim sistemine uygun olarak çalışmadıklarında aslında büyük zaman kaybı olmaktadır. Hatta daha geniş çerçeveden baktığımızda da sürekli olarak zaman kaybı yaşanan bir işyerinde iş veren buna sebep olan personelle çalışmakta istememektedir.

Kısacası; kalite yönetim sistemlerine çalışanların katılımı ile sistemin uygulaması gerçekleştirir, sürekli iyileştirme için aksiyonlar alınabilir, ürün/hizmet kalitesinde artış, stressiz ve verimli çalışma ortamı sağlanır, yüksek verim ve yüksek kazanç sağlar.

 

Geçmişe baktığımızda…

Kalite yönetim sisteminin “etkinliğinin sağlanması”, “sürekli iyileştirme”, “kalite yönetim sisteminin gelişiminin sağlanması”… Eskiden tüm bu işlemlerin yapılması için kuruluşlar bir personel görevlendirir ve kalite yönetim sistemiyle ilgili tüm çalışmaları eksiksiz yapmasını beklerdi. Bu sebeple de 100 kişinin çalıştığı bir fabrikada 99 kişinin kalite yönetim sistemi ve uygulama dokümanlarından haberleri olmuyordu. Böylelikle de üretilen ürün talep edildiği gibi üretilemiyor ve fabrika büyük kayıplar yaşayabiliyordu. Ürün için hazırlanmış dokümantasyona uygun olarak üretim yapmayan ve bu sebepten de iflas eden yüzlerce fabrika bulunmaktaydı.

Günümüzde…

Gelişen kalite kültürü ile birlikte, bu anlayışla çalışan firma sayısı ciddi oranda azaldı. Yani 100 firmadan neredeyse sadece 5’ i bu eski anlayışı sürdürmektedir. Firmalar iş kaybının azalması, üretilen ürünün kalitesinin istenildiği şekilde olması, verimin artması ve kazancın artması için kalite yönetim sisteminin uygulanmasına öncelik verilmektedir.

 


Paylaş: